Games Animation Forum

查看單個文章
舊 10-23-04, 02:41 AM   #76
♀宮野真守♀
Crazy Gamer
♀薔薇之紅蓮♀
 
註冊日期: Apr 2003
文章: 1,042
引用:
作者: KIM
THX! 那麼佢同老虎有沒關係呢?
完全係兩個世界,所以冇關系~~
♀宮野真守♀ 目前離線  
 

返回主題: Bandai 模型討論區 5~~~