Games Animation Forum

查看單個文章
舊 12-02-19, 03:41 PM   #15
iu fu pig
Ultimate Gamer
塵埃...
 
註冊日期: Jul 2004
文章: 4,530
引用:
作者: 亍 ◣ 查看文章
日本仔真係好鐘意珍珠好奶荼呢

神剪接,明明睇佢個結構每射完6飛就要換彈
佢好似無限射出咁
由手機版發出
iu fu pig 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [唔好玩食物!]takara 的"食"玩