Games Animation Forum

主題: [動畫] 超可動ガール1/6
查看單個文章
舊 05-16-19, 12:16 PM   #2
s2001154
Crazy Gamer
~酒田~
 
註冊日期: Dec 2006
文章: 1,602
PSN  IDSakata2014
女主第一眼有Rockman Zero既感覺

其實套野好悲哀
除主角以外好像全部都是佢自己幻想出來的東西
反斗奇兵同佢個妹都好似想像出來咁
s2001154 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [動畫] 超可動ガール1/6