Games Animation Forum

查看單個文章
舊 09-14-05, 08:58 PM   #5
提子
Crazy Gamer
Gemma Ward
 
註冊日期: Jul 2002
文章: 1,811
引用:
作者: Willow
我都係剛好有靈感才寫這個故事,
不知道下次我會用那個遊戲寫故事呢
就《應援團》la
呢個game 都令我諗到好多野..

p.s.寫得幾好wor


__________________
大家都要努力!
提子 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 風破小小說:比任天狗短暫