Games Animation Forum

查看單個文章
舊 10-12-18, 12:14 PM   #171
歌絲˙暮斯
The One
一擊格神
 
註冊日期: Feb 2003
文章: 20,845
PSN  IDKENZHAYA
引用:
作者: 鈴蘭 查看文章
美國用緊氣功炮
不過林鄭講到自己係斯路咁 其實佢只係阿樂
維尼以為自己係菲利,其實係餃子
由手機版發出
歌絲˙暮斯 目前線上   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [貿易戰]陳茂波全力捍衛香港獨立/秋行軍蟲:草都無得你食