Games Animation Forum

主題: [醫生與我] ring ring 地
查看單個文章
舊 03-10-08, 11:39 PM   #1
DCIP
Crazy Gamer
軸心國德日同盟
 
註冊日期: Jan 2005
文章: 1,253
PSN  IDDCIP
ring ring 地

本來cheap野唔想出post, 不過花展在即, 為防"白堅".....都係報左案先

最近唔知係咪睇得近野多....隻眼成日好似有d ring ring 地的感覺....


__________________
---------------------------------------------------
廢話部落: http://hk.myblog.yahoo.com/DCIP-diary
無聊網頁: http://home.netvigator.com/~bennhwoo/
亂貼相簿: http://fotop.net/benwoo
DCIP 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [醫生與我] ring ring 地