Games Animation Forum

查看單個文章
舊 05-24-22, 05:23 PM   #1
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 41,396
[五萬]天線得得B

天才,咁樣一下就賣左隻走..
(老豆:我咁耐都未買過咁貴既....玩具(?))宣家:__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。

此篇文章於 05-24-22 05:27 PM 被 亍 ◣ 編輯。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [五萬]天線得得B