Games Animation Forum

查看單個文章
舊 03-13-19, 08:41 AM   #5
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 39,429
PSN  IDjisJajjjp
竟然比到首歌比老師品評 唔怕佢一句你有冇拎版權咩

可以聽到當年如何創作真係辛苦晒


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [動畫] 如果各位有機會可以問韋然老師 關於機動武鬥傳一個問題 會想問咩?