Games Animation Forum

主題: 曼德拉效應
查看單個文章
舊 09-16-17, 10:06 AM   #1
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 39,479
PSN  IDjisJajjjp
曼德拉效應

(前提不要飲雙氧水! )

呢排聽好多呢個詞

睇番你管雙氧教會channel 堆片,有唔少真係好似舊記憶先係真實....好似作講911,世貿有4座樓倒塌了?!?!5角大樓有百幾人死左??呢d記憶之前完全冇印象
__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。

此篇文章於 09-16-17 04:43 PM 被 亍 ◣ 編輯。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 曼德拉效應