Games Animation Forum

主題: [西片] 靈魂奇遇記
查看單個文章
舊 02-27-21, 06:29 PM   #1
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 39,853
PSN  IDjisJajjjp
靈魂奇遇記
都係唔係比細路睇既片,都係講性格,反而鍾意反轉腦朋友o個種性格唔係完全天生而定的,

呢套雖然明白佢想表達天生我才必有用未必是一定的


但最後結果什麼都無改變過,要贏在起跑線前,否則連成人既資格都冇....


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。

此篇文章於 02-27-21 06:32 PM 被 亍 ◣ 編輯。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [西片] 靈魂奇遇記