Games Animation Forum

查看單個文章
舊 01-17-16, 09:25 PM   #1197
kotetsu
Insane Gamer
 
註冊日期: Jul 2010
文章: 517
A1中間,
好彩我附近都係投入既FANS,
不過左邊大陸妹成日舉手舉到攰用我膊頭借力...縮開撞佢幾次都係咁,
TAKA叫退後個陣想退左半步已經郁唔到,超迫

今次感覺比較趕,少左互動
諗起上次,醒唔起邊首,taka有叫我地散開退後,坐低個人,再一齊跳起,
個次我地係做得到既....上次我A區後排

此篇文章於 01-17-16 09:32 PM 被 kotetsu 編輯。
kotetsu 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [音樂碟] 日本音樂討論區1st mix Vol.2