Games Animation Forum

查看單個文章
舊 10-26-20, 06:23 PM   #2
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 41,041
一個從來無人敢講O既事件竟然敢拍電影


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前線上   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [日本] 「真·鮫島事件」日本網絡靈異事件電影化