Games Animation Forum

查看單個文章
舊 03-16-16, 03:46 PM   #459
wing
God of Gamer
格鬥低手
 
註冊日期: Mar 2004
文章: 16,998
引用:
作者: 鈴蘭 查看文章
佢出人得咁快又咁貴
根本正常以對戰為主既player應該唔會追到
由手機版發出
屈人打悶爆單機生存MODE, 根本唔知咩心態.

成隻GAME已經咁貴, 仲要搞d免費GAME式的in-game transaction, 抵俾人鬧爆.


__________________
==============
人在做, 天在看
wing 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [多機種] 格ゲー綜合討論區Round 8 【侍魂2019年早夏 GBFVS2019】