Games Animation Forum

查看單個文章
舊 04-08-13, 02:52 AM   #876
某F
God of Gamer
我的歌聲裡
 
註冊日期: Jun 2002
文章: 16,474
各位可以睇下一個極高機會出現既結局,如果比呢班賣港賊帶領佔中
應該破解到Viper II網友既迷思,入面梁文道講既野佢實好岩聽

http://forum2.hkgolden.com/view.aspx...essage=4361450

但佢既觀點:普世價值+大中華一樣(以中共為中心)為出發點,並非以香港自身利益最優先
意即只當香港同爭取本土權益既香港人係牺(唔記得點打)牲品,唔理香港
香港必然會死路一條,一係變炮灰,一係國教事件翻版

對香港完全無好處

解釋一下何謂香港自身利益,本土香港人對梁文道呢類人既客觀評價:

奶粉短缺、港中衝突是梁生那類人不願提的事實,他們只考慮他們關注的事不理庶民受害,這些不知所謂「知識份子」「讀書人」可以休矣

PS:
我並唔係鼓吹對某部份人既仇恨
因為呢個世界無無緣無故既愛,亦都無無緣無故既恨


__________________
守護良知是需要付出成本和代價
珍惜為你的自由而走上街頭抗爭的人

此篇文章於 04-08-13 03:19 AM 被 某F 編輯。
某F 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 關注本土權益,光復香港運動