Games Animation Forum

查看單個文章
舊 09-20-08, 02:21 PM   #18
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 39,567
PSN  IDjisJajjjp
引用:
作者: 小嘉 查看文章
殘念
仲有邊到有得買
郁喔正常計應該差唔多時候.....
買乜王番左都唔知個價幾算....
信和地下有呀...不過個價


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前線上   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 機戰系列週邊 Vol-3