Games Animation Forum

查看單個文章
舊 06-10-13, 10:22 PM   #625
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 38,758
PSN  IDjisJajjjp
引用:
雲海劈炮 商台覆刪剪理由:
「主持人節目中作私人投訴」

商業DJ雲海今日突然宣佈請辭,其於社交網絡表示是因為﹕「自己需要更多時間休息」、「商台對我一直很好,亦感謝他們多年關顧,得着不少,暫時放下節目,希望他日再能合作!」令不少人感到愕然;加上之前雲海於微博貼文,抗議商台高層cut走其節目約20分鐘,而事先並未通知佢,雲海寫道﹕「直至播出街我才知!這是我完全無法想像!!!!亦不能接受的!」之後雲海再留言:「問了商台,他們認係cut了我的東西!」

有指前晚《摩4》內,疑因內容涉及政治敏感題材,故商台於未經雲海同意下,私自將有關內容刪剪。而今次雲海劈炮,令人聯想到與今刪剪行動有關。

傍晚時份,商台對外事務部就此事回覆,內容如下﹕

「根據通訊事務管理局發出的電台業務守則節目標準,持牌機構需以負責的態度處理廣播內容。就錄音節目的標準程序上,負責把關的本台員工需預先檢查錄音內容,確保它符合業務守則精神及意義。

關於2013年6月8日(星期六),凌晨1時至3時播出節目《摩星嶺4號》,基於其中約13分鐘的錄音內容包含主持人對兩所機構提供的客戶服務作出私人投訴,故此有關錄音環節被刪去。為確保妥善及公平使用大氣電波,根據本公司的準則節目不應廣播主持人的『個人投訴』,主持人亦不應於節目中評論有關個人的投訴事項,故此刪除該部份之錄音 。

另外,本台對於製作本節目的同事未能於節目播出前告知雲海先生有關節目編輯後的內容,亦未向他解釋現時廣播守則及條例的理念,因而引起不必要之誤會,本台亦深感抱歉。

同時,本台已被通知及接納雲海先生因私人理由而請辭,故他完成6月15日最後一集《摩星嶺4號》節目後,將暫別叱咤903。」

更加想聽佢講咩


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 雲海教 格羅兹尼 第四十四公里:「北極之旅」