Games Animation Forum

查看單個文章
舊 07-16-08, 09:24 AM   #5
shuzi
Crazy Gamer
 
註冊日期: Feb 2007
文章: 1,325
PSN  IDAstery
引用:
作者: chinsai 查看文章
@.@ 啲鬼佬好興奮喎睇完PS3 個press con....同呢度個氣氛完全唔同
你都識講,鬼佬係唔同d..


__________________
半撤退中
shuzi 目前離線  
 

返回主題: PlayStation Network games 綜合情報