Games Animation Forum

主題: 地獄少女
查看單個文章
舊 10-26-05, 04:40 PM   #130
ai.
God of Gamer
RELEASED
 
註冊日期: Jan 2002
文章: 11,380
唔知條繩請槍叫人拉,到底邊個死後要落地獄~?
而且如果最後d人認左錯咁重需唔需要落地獄~?
如果唔洗,拉繩又要唔要落地獄~?

係另一方面仔想;套野都更有趣.
ai. 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 地獄少女