Games Animation Forum

查看單個文章
舊 12-28-17, 08:42 PM   #1883
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 38,366
PSN  IDjisJajjjp
可唔可以有香港直送先比賣次次都係台灣

u=60343


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 廣告匯報topic (張貼連結前請看頭post, 多謝合作)