Games Animation Forum

查看單個文章
舊 10-24-12, 11:39 PM   #416
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 38,174
PSN  IDjisJajjjp
好運呢家野,你要有時要係手指隙流d出黎架...........唔係唔好運架
所以拎一隻出來成本價放啦


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 景品/一番籤討論區