Games Animation Forum

查看單個文章
舊 07-22-14, 04:12 PM   #2956
kimtch
God of Gamer
 
註冊日期: Mar 2008
文章: 7,800
PSN  IDkimtch
引用:
作者: izumo 查看文章
50屎忽 wor 慘過落丁
由手機版發出
歐奧55, 路西50,
3隻105. 你仲要落多2隻既(O: 不過係魔/神既COST唔會低..
我好似都係得118空間
kimtch 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 神魔之塔交流區