Games Animation Forum

查看單個文章
舊 07-22-14, 02:40 PM   #2954
kimtch
God of Gamer
 
註冊日期: Mar 2008
文章: 7,800
PSN  IDkimtch
引用:
作者: izumo 查看文章
呢隻野除左將天秤帶番入十二宮應有水平 真係唔知點用
由手機版發出
放係光魔/神隊做腳咪得囉
kimtch 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 神魔之塔交流區