Games Animation Forum

查看單個文章
舊 05-29-15, 03:15 PM   #812
fortel
Game Master
 
註冊日期: Feb 2006
文章: 2,146
引用:
作者: ayane123 查看文章
我就反而唔鍾意神與神,講多過打

如果比達個到打多五分鐘重好,比達個段太短

菲利編應該緊張又熱血的,可惜緊張又熱血的龍珠一去不返
不過比達果段雖然短不過真係好正

神v神最好睇就係超3同比達呢2段

兩套劇場版比達都好可愛
fortel 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: [動畫] TVアニメ「ドラゴンボール超」2015年7月放送開始!丨ストーリー原案:鳥山明