Games Animation Forum

查看單個文章
舊 01-19-04, 01:35 AM   #189
kog
Moderator
リン・ミンメイ
 
註冊日期: Jul 2002
文章: 13,612
修正3(噴灰/噴水畢地)~~
噴灰:我選擇白色水畢地,到噴罐至白件既距離約10~12寸左右;

噴至表面開始濕就夠,之後等風乾;

有d毛毛,粉粒,未跟足既地方,可用幼沙紙磨返滑;
重複上述動作多一至兩次,


*...如果打磨得好,噴兩次已經足夠,噴得太厚會令線位變淺,
如果之前係用灰色畢地補,咁可能要噴厚d先得,或之後改用白底(B-518)補噴....

用噴罐既距離,太近易起泡沫,太遠又出現粗粒...此篇文章於 10-13-06 02:22 PM 被 kog 編輯。
kog 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: 分享:Seed首辦製作過程 (多圖 56K小心)