Games Animation Forum

查看單個文章
舊 10-21-16, 01:54 PM   #453
亍 ◣
 ◥ jaVaj
神的4小時
 
註冊日期: Dec 2001
文章: 38,085
PSN  IDjisJajjjp
V CITY 牛角隔離之前摺左間一拉麵而家又開番間......俺流.....
https://www.facebook.com/OreyuShioRamenHK/
至少比上一間o岩口味d.....
試左個好似最貴的,兩件炸雞兩塊肉一隻蛋....份量比想像中小......味道還好,不過好似冇咩特別.......


__________________

《唐韻》《集韻》丑玉切,音梀。小步也。左步爲彳,右步爲亍,合之則爲行字。又稍停也。
《左思•魏都賦》矞雲翔龍,澤馬亍阜。
《顏延之•赭白馬賦》纖驪接趾,秀騏齊亍。 
又《廣韻》中句切
音駐。義同。

此篇文章於 10-21-16 01:57 PM 被 亍 ◣ 編輯。
亍 ◣ 目前離線   回覆時引用此篇文章
 

返回主題: I ♥ 屯門 2015~17